CHÍNH SÁCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Khi Khách Hàng tham gia và sử dụng dịch vụ trên website doisong.io.vn, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng dựa trên các điều khoản sau:

1 Phạm vi thông tin thu thập: 1.1 Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch, đăng ký tài khoản, bình luận hoặc liên hệ trên doisong.io.vn, chúng tôi có thể yêu cầu Quý Khách Hàng cung cấp thông tin như: Email, Họ tên, Số điện thoại, địa chỉ và các thông tin cá nhân khác tương ứng. Chúng tôi khuyến khích Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ.

1.2 doisong.io.vn cũng sẽ thu thập dữ liệu về số lần truy cập, số trang xem, số liên kết được nhấp và các thông tin khác liên quan đến việc kết nối. Chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ trình duyệt web mà Khách Hàng sử dụng khi truy cập, bao gồm: địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ và thời gian truy cập.

2 Mục đích sử dụng thông tin: 2.1 Xác nhận và xử lý đơn hàng, thông báo về trạng thái và thời gian giao hàng.

2.2 Gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của doisong.io.vn.

2.3 Cung cấp thông tin bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật.

2.4 Giải quyết khiếu nại và phản hồi từ Khách Hàng.

2.5 Thông báo về các sự kiện, chương trình quảng cáo và khuyến mãi.

2.6 Đáp ứng yêu cầu và hỗ trợ Khách Hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

2.7 Tuân thủ yêu cầu của cơ quan pháp luật.

3 Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi Khách Hàng yêu cầu xóa hoặc cho đến khi thông tin không còn giá trị sử dụng.

4 Các bên có thể tiếp cận thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách Hàng và chỉ chia sẻ cho các bên liên quan nhằm phục vụ mục đích đã nêu ở mục 2.

5 Cách thức xử lý thông tin: Thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ và bảo quản an toàn trên hệ thống của doisong.io.vn.

6 Quyền của Khách Hàng: 6.1 Khách Hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

6.2 Đối với các yêu cầu hoặc thắc mắc khác, Khách Hàng có thể gửi email đến địa chỉ hỗ trợ của chúng tôi.

7 Hậu quả khi xử lý thông tin cá nhân: 7.1 Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin cá nhân bị tiết lộ do lỗi từ phía Khách Hàng hoặc các nguyên nhân khách quan khác.

7.2 Khách Hàng cần đảm bảo thông tin cung cấp là chính xác và hoàn thiện.

8 Điều khoản chung: doisong.io.vn có quyền chỉnh sửa chính sách này khi cần thiết. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web và có hiệu lực từ thời điểm công bố.