Sachvui.com bị sập

sachvui.com là một trang web chia sẻ sách miễn phí lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên trang này đã bị sập vào tháng 7 năm 2021, giữa mùa dịch. Nhiều khả năng do vấn đề về mất tên miền. Điều này gây ra một sự thất vọng lớn trong cộng đồng, rất nhiều comment bình

Read More