Thông tin về khoảng cách tối thiểu giữa các mũi vaccine

Thực tế, đa số các lịch chích ngừa đều tương tự nhau và chỉ có một số khác biệt nho nhỏ. Vấn đề là cha mẹ chỉ cần nắm được một số nguyên tắc cơ bản. Quan trọng nhất là biết thời điểm sớm nhất có thể chích (uống) một loại vaccine nào đó. Cùng với đó là khoảng cách tối thiểu giữa các mũi vaccine

Vi dụ: vaccine bạch hầu-ho gà-uốn ván (các loại 5 hay 6 trong 1 chẳng hạn) thì chích liều đầu sớm nhất lúc trẻ được 6 tuần tuổi, liều thứ hai cách liều đầu tối thiểu 4 tuần. Do đó, khi đưa trẻ đi khám, nếu trẻ đã được 6 tuần tuổi mà cha mẹ cảm thấy lo lắng thì có thể cho trẻ chích ngừa luôn, không nhất thiết phải đợi đến lúc đủ 2 tháng mới chích như trong lịch chủng ngừa. Mặt khác, vì khoảng cách thời gian tối thiểu giữa hai liều bạch hầu-ho gà-uốn ván là 4 tuần (chứ không phải là tối đa) nên có nơi lịch chích ngừa là 3 tháng liên tiếp nhau, có nơi lịch chích ngừa là 2 – 4 – 6 tháng tuổi (đều bảo đảm hai liều cách nhau tối thiểu 4 tuần lễ).

Thông tin về khoảng cách tối thiểu giữa các mũi vaccine

Cũng dựa trên nguyên tắc khoảng cách tối thiểu giữa các mũi vaccine, nên dù trẻ đi chích ngừa mũi kế tiếp mà trễ so với hẹn thì trẻ cũng chỉ cần chích tiếp những liều còn lại thôi, không cần phải nhắc lại từ mũi đầu tiên nữa.

Ví dụ: nếu trẻ chích viêm gan B liều 1 và liều 2 xong, liều 3 thường hay bị mẹ quên (do thường cách liều đầu vài tháng) hay trẻ bị bệnh gì đó chưa chích dược, thì khi nào nhớ ra hay đi khám, trẻ có thể được chích nốt liều 3 cho dù cách liều đầu hay liều 2 cả năm trời mà không cần nhắc lại từ đầu.

Khoảng cách thời gian tối thiểu cách nhau 4 tuần này chỉ áp dụng đối với: Cùng một loại vaccine: ví dụ cùng là vaccine bạch hầu thì mũi 2 cách mũi đầu 4 tuần. Hai loại vaccine sống giảm độc lực dạng chích khác nhau mà được chích khác ngày. Hiện nay chỉ có các loại vaccine sống dạng chích là: sởi, quai bị, rubclla và trái rạ (thủy đậu).

Khoảng cách tối thiểu giữa các mũi vaccine

Những trường hợp KHÔNG áp dụng khoảng cách thời gian tối thiểu giữa hai mũi chích:

♦ Chích trong cùng một ngày đối với hai hay nhiều loại vaccinc sống dạng chích. Ví dụ, trẻ có thể được chích cùng lúc tất cả các mũi sởi – quai bị – rubella và trái rạ.

♦ Giữa hai loại vaccine bất hoạt khác nhau hay giữa một vaccine sống dạng chích và một vaccine bất hoạt thì không tính khoảng cách tối thiểu 4 tuần. Ví dụ: trẻ được chích viêm gan B vào thứ Hai, thứ Ba có thể chích viêm gan A, thứ Tư có thể chích bạch hầu hay ho gà… Hoặc thứ Hai trẻ được chích viêm gan A, thứ Ba trẻ có thể được chích sởi – quai bị – rubella mà không có vấn đề gì.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *