Chạy 6 phút có tốt không? + Thời Điểm Tốt Theo Độ Tuổi Và Giới Tính

Dù có nhiều vận động viên chạy cuối cùng với mong muốn chạy xa hơn, chẳng hạn như 5k, 10k, hoặc thậm chí là nửa marathon hoặc marathon, việc cải thiện thời gian chạy một dặm cũng có thể là điều thú vị và đầu tư đáng giá trong thời gian huấn luyện.

Nhưng thời gian chạy một dặm tốt là gì? Một dặm trong 6 phút có tốt cho phụ nữ không? Và với nam giới thì sao?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về việc liệu một dặm trong 6 phút có tốt không và thực ra thì cái gì tạo thành một “thời gian chạy một dặm tốt”.

Chúng ta sẽ xem xét:

  • Một Dặm Trong 6 Phút Có Tốt Không?
  • Thời Gian Chạy Dặm Tốt Theo Tuổi và Giới Tính

Hãy cùng nhảy vào!
Một người đang chạy qua cầu.

Một Dặm Trong 6 Phút Có Tốt Không?

Mặc dù dặm là một khoảng cách rất phổ biến, nhưng có một thiếu sót đáng ngạc nhiên về dữ liệu về thời gian một dặm “tốt”.

Running Level, một trang thông tin về thời gian chạy trung bình dựa trên tuổi và khả năng, báo cáo rằng thời gian một dặm tốt là 7:04 đối với cả hai giới, và thời gian tốt nhất cho nam giới là 6:37, và cho phụ nữ là 7:44. Những thời gian này dựa trên một vận động viên ở trình độ trung bình.

Vậy, một dặm trong 6 phút có tốt cho phụ nữ và nam giới không? Có, việc chạy một dặm trong 6 phút là tốt cho cả nam và nữ, nhưng hãy xem xét cụ thể hơn về thời gian một dặm tốt theo tuổi và giới tính.

Thời Gian Chạy Dặm Tốt Theo Tuổi và Giới Tính

Các bảng dưới đây cho thấy thời gian chạy một dặm cho nam và nữ ở các độ tuổi và trình độ kinh nghiệm khác nhau, theo dữ liệu từ Running Level.

Theo Running Level, các hạng mục được hiển thị có thể được sử dụng để mô tả trình độ kinh nghiệm của bạn làm vận động viên, nhưng chúng cũng có thể cung cấp thông tin về vị trí của bạn so với phần trăm so với các vận động viên khác.

Một người đang chạy trên đường đua.

Ví dụ, nếu thời gian một dặm của bạn cho tuổi và giới tính của bạn nằm trong cột người mới bắt đầu, bạn tốt hơn 5% số người chạy cùng tuổi và giới tính của bạn.

Nếu thời gian một dặm của bạn thuộc cột người mới tập chạy cho nhóm tuổi của bạn, bạn nhanh hơn 20% số người chạy ở cùng nhóm tuổi và giới tính của bạn.

Vận động viên trung bình nằm ở giữa đám đông, vì vậy thời gian một dặm của bạn ở đây nhanh hơn khoảng 50% số người chạy cùng tuổi và giới tính.

Vận động viên cao cấp nhanh hơn 80% số người chạy trong nhóm tuổi của bạn, và vận động viên xuất sắc nhanh hơn 95% số người chạy trong nhóm tuổi của bạn.

Điều này cho phép chúng ta có thể sử dụng thông tin này để xác định liệu một dặm trong 6 phút có tốt cho nam và nữ ở các độ tuổi và trình độ kinh nghiệm khác nhau không.

Thời Gian Một Dặm Cho Nam Giới

Tuổi Người Mới Bắt Đầu Người Mới Tập Chạy Trung Bình Cao Cấp Xuất Sắc
10 11:16 9:20 7:55 6:54 6:09
15 9:45 8:05 6:51 5:58 5:19
20 9:25 7:48 6:37 5:46 5:08
25 9:25 7:48 6:37 5:46 5:08
30 9:26 7:49 6:38 5:46 5:09
35 9:35 7:56 6:44 5:52 5:14
40 9:55 8:13 6:58 6:04 5:25
45 10:17 8:31 7:14 6:18 5:37
50 10:41 8:51 7:31 6:33 5:50
55 11:08 9:13 7:49 6:48 6:04
60 11:36 9:36 8:09 7:06 6:20
65 12:07 10:02 8:31 7:25 6:37
70 12:43 10:32 8:57 7:47 6:56
75 13:40 11:19 9:37 8:22 7:27
80 15:08 12:32 10:38 9:15 8:15
85 17:25 14:26 12:15 10:39 9:30
90 21:13 17:35 14:55 12:59 11:35

Một người đang chạy trong một ngày u ám, âm u.

Như có thể thấy trong dữ liệu ở trên, chạy một dặm trong sáu phút là xuất sắc cho nam giới ở mọi độ tuổi. Chạy một dặm trong 6 phút hoặc ít hơn sẽ đưa bạn vào danh mục “Cao Cấp” hoặc “Xuất Sắc” cho mọi nhóm tuổi.

Điều này có nghĩa là một dặm trong 6 phút nằm trong phân vị từ 80 đến 95 cho nam giới, tùy thuộc vào độ tuổi của bạn.

Nếu bạn chạy một dặm trong khoảng từ 6 đến 7 phút (ví dụ, 6:42), bạn có thể thuộc vào danh mục “trung bình”, tùy thuộc vào độ tuổi của bạn.

Thời Gian Một Dặm Cho Phụ Nữ

Tuổi Người Mới Bắt Đầu Người Mới Tập Chạy Trung Bình Cao Cấp Xuất Sắc
10 12:29 10:32 9:03 7:57 7:08
15 11:12 9:27 8:08 7:08 6:24
20 10:40 9:00 7:44 6:48 6:05
25 10:40 9:00 7:44 6:48 6:05
30 10:40 9:00 7:44 6:48 6:05
35 10:44 9:04 7:47 6:50 6:08
40 10:57 9:15 7:57 6:59 6:15
45 11:21 9:35 8:14 7:14 6:29
50 11:56 10:04 8:40 7:36 6:49
55 12:37 10:39 9:09 8:02 7:12
60 13:23 11:18 9:43 8:32 7:39
65 14:16 12:02 10:21 9:05 8:09
70 15:15 12:52 11:04 9:43 8:42
75 16:23 13:50 11:53 10:26 9:21
80 17:44 14:58 12:52 11:18 10:08
85 19:58 16:51 14:29 12:43 11:24
90 24:04 20:19 17:28 15:20 13:45

Một người đang chạy giữa đường.

Từ dữ liệu ở trên, có thể thấy rằng chạy một dặm trong 6 phút là xuất sắc cho phụ nữ ở mọi độ tuổi.

Chạy một dặm trong 6 phút sẽ đưa bạn vào danh mục “Xuất Sắc” cho mọi nhóm tuổi.

Thậm chí nếu bạn chạy một dặm trong khoảng từ sáu đến bảy phút (ví dụ, 6:17), bạn vẫn có thể rơi vào danh mục “Xuất Sắc” hoặc “Cao Cấp” (hoặc ở giữa hai danh mục), tùy thuộc vào độ tuổi của bạn.

Tất nhiên, nếu bạn là một vận động viên đường đua cạnh tranh ở dạng một dặm tại trường đại học của bạn hoặc thậm chí là ở cấp độ thạc sĩ, bạn có thể gặp phải những phụ nữ khác cũng giỏi như hoặc tốt hơn bạn trong các cuộc đua của bạn.

Tuy nhiên, khi bạn nhìn vào tổng thể cộng đồng các vận động viên, những vận động viên đường đua cạnh tranh mạnh mẽ mà bạn đang đua với thực sự là những người thuộc tầng lớp cao nhất của những vận động viên xuất sắc giống như bạn.

Do đó, ngay cả khi bạn chạy một dặm trong 6 phút và không chiến thắng trong mỗi cuộc đua, bạn vẫn ở trong tầng lớp hàng đầu của các vận động viên.

Một người đang chạy trên đường.

Một nguồn khác để xem xét về những thời gian “dặm tốt” là Bài kiểm tra thể lực quân đội (APFT), mô tả các tiêu chuẩn về thời gian chạy 2 dặm cho nam giớiphụ nữ ở các nhóm tuổi khác nhau.

Chúng ta có thể sử dụng các tiêu chuẩn chạy hai dặm này để ước lượng thời gian chạy một dặm, như được thể hiện trong bảng dưới đây:

Top 1% của nam giới Top 50% của nam giới Top 1% của phụ nữ Top 50% của phụ nữ
17–21 tuổi 6:30 8:18 7:48 9:51
22–26 tuổi 6:30 8:45 7:48 10:18
27–31 tuổi 6:39 8:57 7:54 10:51
32–36 tuổi 6:39 9:24 7:57 11:33
37–41 tuổi 6:48 9:45 8:30 12:03
42–46 tuổi 7:03 9:54 8:42 Không có dữ liệu
47–51 tuổi 7:12 Không có dữ liệu 8:48 Không có dữ liệu
52–56 tuổi 7:21 Không có dữ liệu 9:30 Không có dữ liệu
56–61 tuổi 7:39 Không có dữ liệu 9:51 Không có dữ liệu

Một người đang buộc dây giày trên đường đua.

Khi nhìn vào các thời gian một dặm được liệt kê trong bảng này, tất cả các thời gian cho phụ nữ đều chậm hơn một dặm trong 7 phút, ngay cả trong top 1% của phụ nữ cho mỗi nhóm tuổi.

Do đó, mặc dù dữ liệu này là về tốc độ mà bạn nên có thể duy trì trong 2 dặm thay vì chỉ 1 dặm, nhưng có thể an tâm rằng chạy một dặm trong 6 phút là tốt cho phụ nữ (hoặc, có thể, tuyệt vời!).

Ngay cả khi nhìn vào các thời gian một dặm cho nam giới, chúng ta thấy rằng 6:30 là tốc độ nhanh nhất được liệt kê cho top 1% nam giới trong bất kỳ nhóm tuổi nào.

Do đó, mặc dù chúng ta nhất định sẽ mong đợi một số lượng chậm lại để đạt được các tốc độ đã cho cho 2 dặm mà dữ liệu được trích xuất, chúng ta có thể lại giả định rằng chạy một dặm trong 6 phút là rất tốt cho nam giới.

Tùy thuộc vào nhóm tuổi của bạn, việc chạy một dặm trong 6 phút có thể không đưa bạn vào top 1% như dữ liệu này có thể chỉ ra (vì nó dựa trên việc chạy hai dặm), nhưng đứng ở hoặc gần top 1-5% của tất cả các vận động viên trong nhóm tuổi của bạn hoàn toàn tuyệt vời.

Cuối cùng, việc chạy một dặm trong 6 phút là rất ấn tượng không phụ thuộc vào tuổi của bạn hoặc giới tính sinh học của bạn.

Bạn nên tự hào về cấp độ thể chất của mình và hồi hộp về cách điều này đánh dấu cho tương lai của bạn như một vận động viên chạy. Sẵn sàng cho mục tiêu chạy tiếp theo của bạn chưa? Hãy cân nhắc đặt mục tiêu vào chạy một dặm trong 5 phút! Bạn có thể làm được!
Một người phụ nữ đang chạy trên cỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *